BETINGELSER

Når du køber eller bestiller varer i vores webshop, har du en fortrydelsesret, der gælder i 14 dage efter modtagelsen af varen (GÆLDER IKKE LEVENDE DYR). Fortrydelsesretten kan også udnyttes ved, at du undlader at modtage varen. Har du modtaget varen, kan du inden for 14 dage tilbagelevere eller tilbagesende varen til akvarie hobbyen Adressen fremgår af ordrebekræftelsen. Varen skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som den var ved modtagelsen. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten kan du få dine penge tilbage for varen, dog skal du selv afholde udgifter til forsendelse (både frem og tilbage).

Køb af levende dyr

Ved køb af snegle,rejer,krebs,krabber med forsendelse med GLS gør vi opmærksom på at dette forgå på købers eget ansvar. vi forsøger altid og pakke på bedst mulig måde med Heat Packs 24timers, Flamingokasse, 2 dobbelt poser. Når du bestiller levering skal du være hjemmedagen efter da pakken bliver leveret hjemme hos dig mellem 8-16. (weekends bestillinger afsendes Mandag og du skal derfor være hjemme Tirsdag) 

Ved Køb af levende dyr til afhetning i butikken SKAL! varen afhentes inden for 6 dage efter bestillingen. Passer de normale åbningstiderne ikke dig som kunde i forhold til afhentning af varen, bedes du kontakte os via telefon,email eller vores facebook side, så vi kan aftale et tidspunkt uden for de normale åbningstider hvor du kan afhente varen.

Telefon: 22700016

Email: kontakt@akvarie-hobbyen.dk

Facebook side Klik her!


Forbrugerkøbsregler 


Folketinget vedtog den 16. april 2002 den nye lov om ændring af købeloven, som har til formål at implementere dele af Forbrugerkøbsdirektivet, der skal gælde i EU. De nye regler indeholder navnlig ændringer af reglerne om mangler ved varer i forbrugerkøb og forbrugernes mulighed for at påberåbe sig sådanne mangler. 

De nye forbrugerkøbsregler i købeloven er vedtaget med tilbagevirkende kraft - gældende fra den 1. januar 2002. Den væsentligste ændring i forhold til de gamle regler er, at kundens reklamationsfrist for at klage over mangler ved et produkt forlænges fra 1 år til 2 år. Reklamation inden for 2 måneder fra det tidspunkt, hvor kunden faktisk opdagede den pågældende mangel, altid vil være rettidig. Efter 2 måneder gælder det som hidtil, at kunden skal reklamere inden rimelig tid fra det tidspunkt, hvor manglen opdages. 

Efter de nye regler har kunden som udgangspunkt ret til at vælge mellem at få leveret en ny vare (omlevering) eller at få varen repareret (afhjælpning). Sælgeren er dog ikke forpligtet til at følge kundens valg, hvis dette er umuligt, eller hvis det vil påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger. 

Endvidere er der indført en ny formodningsregel. Såfremt en mangel viser sig inden for de første 6 måneder, formodes det, at manglen har været til stede allerede på leveringstidspunktet. Afkræfter sælgeren formodningen, vil kunden skulle føre bevis for, at der forelå en defekt på den pågældende vare på leveringstidspunktet. Der er således ikke tale om en "garanti" i de første 6 måneder - men derimod en "bevisbyrderegel". 

Prise
r og betaling 

Alle produktpriser er inklusive 25% moms. Hvis du vælger at betale med Dankort eller kreditkort, hæves beløbet først fra din konto, når varen er afhentet eller afsendt fra Akvarie Hobbyen 

Sikkerhed ved brug af betalingskort 

Til alle betalingstransaktioner med betalingskort bruges et sikkert betalingssystem, der er godkendt af PBS. Løsningen omfatter bl.a. kryptering af overførsler, kryptering af lagrede informationer, en omfattende systematisk test, virusbeskyttelse og anvendelse af krypterings-certifikat. Du vil blive afkrævet kortnummer og udløbsdato ved betaling med kreditkort. Der skal ikke afgives pinkode i forbindelse med køb på Internettet. 

Ordrebekræftelse 
Når du har købt en vare, modtager du straks en ordrebekræftelse pr. e-mail. Ordrebekræftelsen indeholder blandt andet et ordrenummer, kundens navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse og en oversigt over de bestilte varer. Du bør gemme ordrebekræftelsen. 

Levering 
Vi bestræber os på, at levere varen så hurtigt som muligt. Hvis leveringstidspunktet er afgørende for dig, anbefaler vi, at du kontakter os. Vi kan i mange tilfælde have varen klar inden for samme dag. 

Behandling af personoplysninger, logning mv. 
Behandlinger af personoplysninger foretages i overensstemmelse med persondataloven. I forbindelse med aftaleindgåelse behandles personoplysninger til brug for gennemførelse af handelstransaktionen. Herudover foretager vi ingen behandling af personoplysninger, herunder til markedsføringsformål, uden dit samtykke. Vi videregiver ikke personoplysninger til andre, medmindre det udtrykkeligt kræves af lovgivningen. Der anvendes cookies, som alene bruges til at lagre dit brugernavn. Der indsamles ikke oplysninger om din adfærd på websitet. 

Forbehold 
Der tages forbehold for tekstfejl, billedfejl, prisstigninger, leverancesvigt, samt ændringer i moms og andre afgifter. Varer sendes alene til adresser i Danmark. Hvis det viser sig, at akvarie hobyen ikke kan gennemføre ordren på grund af de nævnte forhold, vil akvarie hobbyen hurtigst muligt give meddelelse herom. Fremsendelse af ordrebekræftelse er ikke til hinder for, at akvarie-hobbyen.dk kan gøre forbeholdet gældende. 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på https://shop.akvarie-hobbyen.dk har vi brug for følgende oplysninger:

* Navn
* Adresse 
* Telefonnummer 
* E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere en eller flere vare til dig. 
Personoplysningerne registreres hos https://shop.akvarie-hobbyen.dk 
og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til https://shop.akvarie-hobbyen.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos https://shop.akvarie-hobbyen.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os 
via e-mail Kontakt@akvarie-hobbyen.dk

 

Cookies.

På https://shop.akvarie-hobbyen.dk anvendes Cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan afhænger af din browser.

 

Log statistik.
Vi bruger log statistik på https://shop.akvarie-hobbyen.dk
Hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et billede af, hvor mange besøgende vi har og hvor de kommer fra.


Med Venlig Hilsen.

Akvarie Hobbyen

Uthvej 11

8700 Horsens 

Telefon: 22700016
Email: Kontakt@akvarie-hobbyen.dk

CVR 37471976